Fylkesårsmøte Troms SV 2024

Forslagsskjema

Innkomne endringsforslag innen fristen

Redaksjonskomiteens innstilling

Redaksjonskomiteens innstilling til nominasjonsprosessen

Valgkomiteens innstilling på årsmøtet

Sakspapirer samlet

Sakspapirer til fylkesårsmøtet

Dagsorden og tidsplan

Forslag til forretningsorden

Forslag til arbeidsplan for Troms SV 2024

Årsmelding Troms SV 2023

Forslag til budsjett Troms SV 2024

Forslag til retningslinjer og tidsfrister for nominasjonsprosessen

Regnskap Troms SV 2023

Balanserapport Troms SV 2023

Revisjonsberetning

Vedlegg: Landstyrets vedtak om nominasjonsprosesser 2025

Innkommet forslag: Forslag på vedtektsendring

Innkommet forslag: Forslag på vedtektsendring 2

Valgkomiteens innstilling

U1 Forsvar og beredskap i nord

U2 Hverdagsrasisme – en uakseptabel praksis!

U3 Troms SV vil avvikle nemsystemet

U4 Langsundforbindelsen

U5 Helse Nord må styrke psykiatrien

U6 Seksårsreformen

U7 Vi kan gjøre mer for Gaza

U8 Beredskap

Deltakerliste

Informasjon om fylkesårsmøte for Troms SV februar 2024 

Til lokallag i Troms SV og til Troms og Finnmark SU 

Fylkesstyret kunngjør med dette at fylkesårsmøte avholdes 17.-18. februar 2024 på Fylkeshuset i Tromsø. Arrangementet starter klokken 11:00 på lørdag 17.2 og slutter klokken 15:00 på søndag 18.2.  

Innkalling med dagsorden og sakspapirer blir sendt ut til de påmeldte delegater senest én uke før fylkesårsmøtet. 

Påmelding av delegater 

Frist for påmelding av delegater fra lokallagene er 26. januar 2024. Dersom lokallagene ikke har valgt sine delegater innen denne dato skal antall delegater meldes inn til distriktssekretær rakel.hagen.olsen@sv.no innen da. Lokallagene melder på sine delegater på denne lenken: 

https://forms.office.com/e/MJW2S7viBd

Delegater fra lokallagene og SU som ikke er påmeldt innen fristen 26. januar 2024, vil som hovedregel ikke få overnatting eller reise dekket av fylkeslaget.  

Reise  
For å begrense reisekostnader til fylkesårsmøte har fylkesstyret satt begrensninger på reisemåte. Det må påregnes å ta noe fri fra arbeid for å bidra til å holde reisekostnadene nede. Unntak kan gis av fylkesleder ved gode grunner, som for eksempel helsemessige årsaker og omsorg for barn. 

Se for øvrig vedlagte «Retningslinjer for reise og liknende i forbindelse med fylkesårsmøte 2024» 

Overnatting 

Alle som overnatter på hotell, vil få tildelt dobbeltrom. Oppgi evt. hvem du ønsker å dele rom med i påmelding. Dersom man velger enkeltrom må det betales et mellomlegg på kr. 600,- pr natt. 

Egenandeler 

Se vedlagte liste over fordeling av delegater. 

Saker og uttalelser til behandling i årsmøtet må sendes til fylkesstyret på troms@sv.no senest i senest 3. februar 2024. 

For fylkesstyret i Troms SV 

Parabaran Rajalingam 
fylkesleder 

Vedlegg:  

  1. Fordeling av delegatene etter vedtektenes § 3 
  1. Retningslinjer for reise o.l. i forbindelse med fylkesårsmøte 2024 

Fordeling av delegater etter vedtektenes §3: 

Lokallag  Medlemstall pr 31.12.2023 Delegater til årsmøtet 
Balsfjord SV  11 
Bardu SV 12 
Dyrøy SV  13 
Harstad SV  74 
Karlsøy SV  30 
Kvæfjord SV  29 
Kvænangen SV  11 
Kåfjord SV 10 
Målselv SV  13 
Nordreisa SV  30 
Salangen SV  18 
Senja SV  65 
Skjervøy SV  27 
Svalbard 
Sørreisa SV  18 
Tjeldsund SV  18 
Tromsø SV  322 11 

Troms og Finnmark SU kan møte med 6 delegater tilhørende i Troms fylke til årsmøtet. 

Fylkesstyrets medlemmer møter med fulle rettigheter i alle saker, unntatt regnskap og årsmelding der styret kun har tale og forslagsrett.  

Retningslinjer for reise o.l. i forbindelse med fylkesårsmøte 2024  

Reise  

For å begrense reisekostnader til fylkesårsmøte har fylkesstyret satt begrensninger på reisemåte. Det må påregnes å ta noe fri fra arbeid for å bidra til å holde reisekostnadene nede. Unntak kan gis av fylkesleder ved gode grunner, som for eksempel helsemessige årsaker og omsorg for barn. 

Ber om at alle delegater som skal reise med fly bestiller billetter på tidligst mulig tidspunkt.  

Delegater som bruker privat bil, får godtgjørelse etter statens satser.   

Det oppfordres til å benytte billigste flyreise, det vil si at det blant annet ikke benyttes full flex billetter og at reisetidspunkt bestemmes av rimeligste flybillett.  

Overnatting  

For å holde utgifter på et minimum oppfordres alle til å søke privat overnatting.    

Alle som overnatter på hotell, vil få tildelt dobbeltrom. Oppgi eventuelt ønske om hvem du ønsker å dele rom med i påmelding. Dersom man velger enkeltrom, må et mellomlegg på kr 600,- per natt dekkes selv.   

Egenandel  

Lokallag med kommunestyrerepresentanter: kr 1000,- per delegat  

Lokallag uten kommunestyrerepresentanter: kr 500,- per delegat  

For lokallag med dårlig økonomi er det mulig å søke om redusert egenandel i forkant av påmelding. Dette gjøres til fylkesleder.  

Alle egenandeler skal betales i henhold til fakturering.    

Frist for å melde på delegater fra lokallagene er 26. januar 2024.