SV i nord er klar for oppdeling og nominasjon 

Publisert av: Troms og Finnmark SV Publisert: 03. desember 2022
Oppdatert: 03. desember 2022
Lesetid: ca. 1 min

SV i Troms og Finnmark møtes i Tromsø denne helga for å gjenopprette Finnmark SV og Troms SV som selvstendige fylkeslag, og samtidig skal valglistene for fylkestingsvalget 2023 nomineres. Bjarne Rohde fra Tromsø har vært fylkesleder gjennom hele perioden som et samlet fylkeslag, og han ser fram til reetableringen av de tidligere fylkeslagene. 

– Vi vedtok ved Troms og Finnmark SVs samlingsårsmøte i 2019 at sammenslåingen av fylkeslagene skulle være midlertidig, sier Rohde. 

– En av hovedsakene for SV ved fylkestingsvalget var å oppheve tvangssammenslåingen. Når den kampen er vunnet og Stortinget endelig har vedtatt oppdeling av Troms og Finnmark fylke, er det helt naturlig å gjenopprette Finnmark SV og Troms SV som selvstendige organisasjoner i forkant av det viktige lokal- og fylkestingsvalget i 2023, forklarer han. 

Rohde har varslet at han ikke ønsker gjenvalg som fylkesleder, og valgkomiteene har innstilt henholdsvis Amy Brox Webber fra Sør-Varanger som leder for Finnmark SV, og Parabaran Rajalingam fra Karlsøy som leder for Troms SV. 

I nominasjonen til fylkestingsvalget er det Cato Kristiansen fra Loppa som er innstilt på førsteplass i Finnmark, og Bjarne Rohde er innstilt på topp i Troms. 

For mer informasjon, kontakt 

Fylkesleder Bjarne Rohde, 99307930 

Distriktssekretær Rakel Hagen Olsen, 92682784 

Informasjon om møtet og sakspapirer ligger her: https://troms.sv.no/fylkesarsmote-2022/