Kalender

Mars 2024

05.03: Fylkesstyremøte (digitalt)

12.03: Fylkesting

12.03: AU-møte

15.-16.03: Landsstyremøte

19.03: AU-møte

April 2024

02.04: AU-møte

09.04: AU-møte

16.04: AU-møte

17.04: Fylkesstyremøte

23:04: AU-møte

30.04: AU-møte

Mai 2024

07.05: AU-møte

14.05: AU-møte

21.05: AU-møte

25.05: Fysisk fylkesstyremøte og samling for folkevalgte i Troms

28.05: AU-møte

Juni 2024

01.-02.06: Landsstyremøte

03.06: Fylkesting

04.06: AU-møte

11.06: AU-møte

18:06: AU-møte

25:06: AU-møte