Stortingsvalg 2025

Nominasjonskomite frem til nominasjonsmøte i 2025 ble valgt på fylkesårsmøte 18.2 2024, og består av følgende: