Vi mener

Fylkesvalgprogram for Troms SV 2023-2027

Oppvekst og utdanning
Folkehelse og forebygging
Energi, klima og miljø
Nærings- og samfunnsutvikling
Inkludering og mangfold
Samferdsel
Arbeid og medvirkning
Levende lokalsamfunn

Last ned hele programmet her

Last ned Troms SV sitt valgprogram på samisk her