Samferdsel

Bosettingen og arbeidsplassene er spredt over hele fylket, men med noen tyngre befolkningssenter. Etterslepet på fylkesveinettet er særlig stort i Troms. Det er viktig at transport av folk og varer er trygt, rimelig og miljøvennlig.

Transportsektoren står for store utslipp, både av klimagasser og annen forurensing, og mer av transportbehovet må enten reduseres, eller i større grad løses gjennom å flytte transport til sjø og bane. For å få dette til må Nord-Norgesbanen bygges, og hurtigbåttilbudet styrkes.

Verdiskaping og sysselsetting finnes i hele fylket, ikke bare i sentrene, og det er viktig at alle skal kunne både bo og arbeide der de vil. Drosjenæringa er et viktig supplement til det offentlige kollektivtilbudet, særlig i distriktene og for pasienttransport.

Troms SV vil: