Arbeid og medvirkning

For å sikre et trygt og inkluderende arbeidsliv for alle i Troms fylke må vi ha en seriøs arbeidsgiverpolitikk. Alle offentlig arbeidsplasser må ha tiltaksplaner for rekruttering og å beholde kompetanse.

Folkestyret må videreutvikles for å sikre større deltakelse der flere beslutninger tas lokalt og med folkelig involvering. Folk må ha større muligheter til å påvirke saker som behandles politisk, og politiske og demokratiske prosesser skal være allment tilgjengelig og forståelig. Det er en styrke for samfunnet og befolkningen at det legges til rette for at alle stemmer skal høres og at alle har mulighet til påvirkning. SV vil at fylkestinget skal organiseres etter formannskapsmodellen.

Troms SV vil: