Levende lokalsamfunn

I en tid da vi ser en dramatisk fraflytting fra distriktene er det særlig viktig å legge til rette for levende og bærekraftige lokalsamfunn. Både fylket og kommunene skal ha råd til gode tjenester der folk bor, og fungere som samfunnsutviklere og pådrivere for attraktive bomiljø og samfunnsutvikling. Videre er det viktig med en mangfoldig og inkluderende kulturpolitikk, og offentlige midler må brukes på å fremme kultur som ikke kan finansieres av markedet alene. 

Vi må ha en aktiv distriktspolitikk som sikrer folketallsvekst, og som gir bosetting og lokalt handlingsrom slik at vi tar hele fylket i bruk. Det offentlige må ha en aktiv friluftslivspolitikk som tar vare på viktige friluftsområder, tilrettelegger for alle og utvikler attraktive aktivitetstilbud for folk.

Det er langt mellom bibliotek og kulturarenaer i vårt langstrakte fylke. Ingen skal tape på å være bosatt i distriktet, uansett om man på grunn av alder, evne eller andre grunner ikke kan reise alene. Kultur og idrettstilbud skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av bostedsadresse. Barn og unge skal ikke være avhengig foreldrenes økonomi for å delta i aktiviteter og fritidstilbud. 

Troms SV vil: