Regionreformen

Regionreformen ble vedtatt i Stortinget i 2017. Flere fylker ble sammenslått mot befolkningen og de folkevalgte sin vilje, blant annet viste en folkeavstemming i Finnmark at 87% var imot sammenslåing med Troms. 

Ta havet tilbake

SV vil ha en kystbasert fiskeripolitikk, hvor det slås ettertrykkelig fast at havets ressurser er fellesskapets eiendom, og at ressursene skal bidra til sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene.

Alle skal ha råd til å smile

SV vil at alle skal ha råd til å ha god tannhelse. I dag er det alt for mange som sitter med høye tannlegeregninger, eller som ikke kan ta seg råd til nødvendig tannbehandling. Èn av fem oppgir at de unngår besøk hos tannlegen fordi det er for dyrt. For mennesker med traumer og tannlegeskrekk er ventetiden opp mot fire år for å få starte tannbehandling.