Uttalelser

Tidligere uttalelser:

Uttalelser fra fylkesårsmøte 2022

Uttalelse fra fylkesstyre november 2023:

Bevar de distriktspsykiatriske sentrene