Parabaran gjenvalgt som leder for Troms SV

Publisert av: rakel.hagen.olsen Publisert: 18. februar 2024
Oppdatert: 18. februar 2024
Lesetid: ca. 1 min

I helga avholdt Troms SV årsmøte på fylkeshuset i Tromsø. 44 delegater fra lokallag i hele fylket var til stede, i tillegg til observatører og stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes. Fylkesnes innledet til politisk diskusjon på lørdag. Søndagen gikk med til flere gode debatter og vedtak. Til sammen vedtok årsmøtet blant annet åtte uttalelser.

Det ble ingen store endringer i fylkesstyret. Marianne Bilden ble gjenvalgt som nestleder, og Astrid Løkholm-Båtnes er valgt inn i AU. Det øvrige fylkesstyret består av:
Pål Schreiner Mathiesen (Skjervøy SV), regionrepresentant for Nord-Troms
Sigrid Bjørnhaug Hammer (Tromsø SV), regionrepresentant for Tromsøregion
Gunn Knörr (Senja SV), regionrepresentant for Midt-Troms
Anne Birgit Nilsen (Kvæfjord SV), regionrepresentant for Sør-Troms
Gunhild Johansen (Tromsø SV), kvinnepolitisk leder
Frode Henriksen (Kåfjord SV), samepolitisk koordinator
Bjarne Rohde (Tromsø SV), gruppeleder for fylkestingsgruppa
Sosialistisk ungdom velger sin representant på sitt årsmøte 20.2 2024.

Fra venstre: Bjarne Rohde, Frode Henriksen, Marianne Bilden, Parabaran Rajalingam, Pål Mathiesen (bak), Gunhild Johansen, Gunn Knörr, Astrid Løkholm-Båtnes