10: Integrering

SV i Troms og Finnmark ønsker at vi i Nord skal få ta vår del av ansvaret med å gi gode intergreringsmuligheter til flyktninger og innvandrere.

En god integrering handler om å gi mennesker muligheter til å ta ansvar for eget liv. En god integrering bidrar til å redusere barnefattigdom og sosioøkonomiske utfordringer hos innvandrerbefolkningen.

Flere kommuner i Troms og Finnmark ønsker å bosette flere flyktninger. De har det nødvendige tjenestetilbudet både når det gjelder utdanningsmuligheter og jobbmuligheter og de har den kompetansen som trengs i dette arbeidet.