11: Likestilling og feminisme

Troms og Finnmark SV slutter seg til forslag fra SVs stortingsgruppe om å styrke likestillingen. Det skal være lovfestet rett til heltidsarbeid.

Det skal være lovfestet rett til lik lønn for likt arbeid.

Det skal være lovfestet rett til naturlig lønnsutvikling ved foreldrepermisjon. Abortloven skal stå fast og ivareta kvinners selvbestemmelse av egen kropp. Kommuner må ha et tilfredsstillende tilbud for kvinner som utsettes for vold.