2: Makt, styring og oppgaveløsninger

Desentralisering av medvirkning

For å styrke demokratiet i det nye fylket blir regionrådene viktige. Disse bør bestå av representanter valgt fra kommunestyrene. For å ivareta en desentralisert medvirkning i beslutningsgrunnlaget, skal de ulike regionrådene spille en betydelig rolle i planarbeid og saksframstillinger. Gjennom tekniske løsninger skal møter kunne gjennomføres mellom valgte representanter i fylkestinget, og regionrådene. På denne måten vil vi sikre at alle i Troms og Finnmark får mulighet til en reell deltakelse i avgjørelser som angår dem. Troms og Finnmark SV skal være en pådriver for at det nye fylket skal bli så demokratisk og sterkt som mulig. Dette innebærer at oppgaver og institusjoner i det nye fylket Troms og Finnmark skal styrkes og bygges flere steder i fylket, slik at vi drar veksler på og bygger på eksisterende kompetansemiljøer i vår region.

Troms og Finnmark SV skal arbeide for et demokratisk styresett i det nye storfylket. Vi ønsker at fylkestinget skal organiseres etter formannskapsmodellen, ikke en dyr og sentralistisk parlamentarisk modell. Vi mener storfylket må dele funksjonene som fylkeshovedstad mellom Tromsø og Vadsø. Regionsenterrollen som enkelte kommuner har er viktig å videreutvikle for å styrke de ulike regionene og motvirke sentralisering.

Statlige kompetansemiljø

Både Troms og Finnmark har mange statlige kompetansemiljøer, fra Kystverket i Vardø i nordøst til Festspillene i Nord-Norge i Harstad i sørvest. Disse må fortsatt styrkes og videreutvikles. Troms og Finnmark SV ønsker å fordele de statlige arbeidsplassene for på den måten å skape gode kompetansemiljø i hele regionen. Vi ønsker å opprettholde og videreutvikle Vadsø som administrasjonssted. SV vil også opprettholde og videreutvikle fylkeskommunens avdelinger i Harstad og på Finnsnes. Tromsø har mange statlige kompetansemiljø ved Universitet og UNN som fortsatt må brukes for å utvikle regionen til beste for folk og befolkning. Universitetssykehuset i Nord-Norge og Norges Arktiske Universitet har sitt hovedsete i Tromsø, men skal fortsatt spre og bygge kunnskap i hele Troms og Finnmark.

Fylkeskommunen som arbeidsgiver og innkjøper

I alle innkjøp og oppdrag skal fylkeskommunen stille krav til leverandører og oppdragstakere om bærekraft, anstendige arbeidsvilkår, fagopplæring, lærlingeplasser og etisk handel. SV vil videreutvikle Telemarks-og Oslo-modellene for innkjøp og oppdrag for Troms og Finnmark fylkeskommune. Fylkeskommunen skal være en god arbeidsgiverog ha nok ansatte, med faste og hele stillinger. SV vil samarbeide med fagforeningene i fylkeskommunen om en tillitsreform.Det er et mål for SV at pengene fylkeskommunen bevilger til velferdstjenester skal gå til dette, ikke profitt. Vi er mot konkurranseutsetting og vil at så mange tjenester som mulig skal utføres i egenregi.