Amy Brox Webber fra Sør-Varanger innstilt som leder i Finnmark SV av valgkomiteen

Publisert av: Troms og Finnmark SV Publisert: 28. november 2022
Oppdatert: 28. november 2022
Lesetid: ca. 2 min

Den forberedende valgkomiteen i Finnmark SV har nå ferdigstilt sitt arbeid, og har innstilt Amy Brox Webber som leder. Webber er lokallagsleder i Sør-Varanger SV, vara i kommunestyret i kommunen og medlem av fylkesstyret for Troms og Finnmark SV. Hun sitter også i Forsvarskommisjonen. Komiteen har jobbet intensivt, og har vektlagt geografisk spredning, erfaring og nye tilskudd i sitt arbeid.

Valgkomiteen har bestått av:
Leder: Yngve Kristiansen, Nordkapp SV
Medlem: Gunn Mirja Eikseth, Alta SV
SU-representant: Ingvar Solhaug
Spørsmål kan rettes til Yngve Kristiansen på te-post: yngvekr@gmail.com.

Amy Brox Webber Foto: Jo Straube / Sosialistisk Venstreparti

Hele innstillinga til valgkomiteen:

Fylkesstyret

Fylkesleder Amy Brox Webber, Sør-Varanger SV 
Nestleder Alf Normann Hansen, Gamvik SV  
AU-medlem og kasserer Daniel Arnrup-Øien, Lebesby SV 
Medlem  Anita Ingebrigtsen, Nordkapp SV 
Medlem  Trond Odin Rønbeck, Hammerfest SV 
Medlem  Orinta Kersnauskaite, Loppa SV 
Vara Anne Grethe Johnsen, Berlevåg SV 
Vara Sylvi Josefine Johnsen, Porsanger SV 
Vara Eva Marie Haugen, Alta SV 
Sosialistisk Ungdoms medlem Velges av SU 
Representant for fylkestingsgruppa Velges av gruppa 
Samepolitisk koordinator Martin Vélky 

Landsstyrerepresentanter

Landsstyrerepresentant Fylkesleder 
Landsstyrerepresentant Nestleder 
1. vara AU-medlem og kasserer 
2. vara Medlem  
3. vara Medlem  
4. vara Medlem

Landsmøtedelegasjon

1. Ingrid Petrikke Olsen, Hammerfest SV 
2. Alf Normann Hansen, Gamvik SV 
3. Amy Brox Webber, Sør-Varanger SV  
4. Cato Kristiansen, Loppa SV 
5. Leif Birger Mækinen, Alta SV 
1. vara Johnny Ingebrigtsen, Nordkapp SV 
2. vara Orinta Kersnauskaite, Loppa SV 

I tillegg reiser landsstyrerepresentant Anita Ingebrigtsen.