Tett på – Gunn Knörr fra Senja

Publisert av: rakel.hagen.olsen Publisert: 20. februar 2024
Oppdatert: 20. februar 2024
Lesetid: ca. 2 min

Her kan du bli litt bedre kjent med Gunn Knörr (33) som var delegat på helgas fylkesårsmøte for Troms SV.   

I 2017 da Høyre vant valget innså Gunn at det ikke var nok for henne å bare stemme, hun måtte engasjere seg politisk. Hun reagerte sterkt på de usosiale kuttene og Høyre-politikk som rammer urettferdig, og ville være en stemme for de svake i samfunnet. Hun sier at hun egentlig ikke hadde sett for seg å være folkevalgt, men hun fikk likevel forespørsel om å stå som nr 2 på Senja SV si liste til kommunevalget i 2019. Samme helg hadde Krf sitt Landsmøte, og Knut Arild Hareide sin tale til Landsmøtet gjorde sterkt inntrykk på henne, og fikk henne til å bestemme seg for å stille til valg.  

Gunn sin hverdag er hektisk. “Som småbarnsmor begynner logistikken kl 6 om morgenen, og dagene er styrt på barnas premisser frem til leggetid”. Hun vil gjerne bruke kveldene til å forberede seg til politiske møter og oppdatere seg i nyhetsbildet, men det blir som regel en hybridaktivitet sammen med klesbretting. “Jeg prøver også å prioritere å trene og komme meg ut på tur” legger hun til.  

Vold i nære relasjoner er den saken som Gunn har hatt som fanesak så lenge hun kan huske, og alle hendelsene nylig har økt hennes engasjement ytterligere. “Jeg jobber jo med dette selv på krisesenter og ser det fra innsiden. Det er ekstremt provoserende at politiet ikke prioriterer slike saker” sier Gunn. Videre spør hun hvorfor politi og rettssystemet har så liten tillit til det kvinner forteller. Spørsmålet blir hengende i lufta ubesvart. 

“Jeg syns fremtiden er skummel” sier Gunn. På spørsmål om hva hun mener med skummel, svarer hun: “Denne verden har jeg satt unger til, det er så dårlig gjort. Men det går som regel fort over” For selv om Gunn syns det er skummelt at samfunnet i større og større grad polariseres, med økt radikalisering og ekstremisme hvor meninger og argumentasjon i liten grad er faktabasert tror hun vi kommer til å nå en topp hvor vi igjen kommer til å samle oss igjen.  

Når Gunn skal koble helt av maler hun vegger. “Vi kjøpte hus for litt over et år siden så det er mange vegger å male” ler hun. “Det blir gjerne fine avkoblingsprosjekt med masse planlegging og innkjøp” avslutter hun.