Helse Nord må styrke psykiatrien

Publisert av: rakel.hagen.olsen Publisert: 21. februar 2024
Oppdatert: 21. februar 2024
Lesetid: ca. 2 min

Vedtatt i fylkesårsmøte 18.2 2024. 

I mange år har vi hørt at psykiatrien skal styrkes uten at det har skjedd. I dag lekker fagfeltet både penger og fagfolk. Det er fordi psykiatrien er satt til en oppgave de ikke har ressurser til. I en slik situasjon brukes det mange millioner på å kjøpe dyre private tjenester samtidig som slitne fagfolk søker seg mot bedre betalte jobber hvor de har ressurser til oppgavene de blir satt til å gjøre.

I forhandlingene til årets statsbudsjett fikk SV satt av 240 millioner i friske årlige midler til stabilisering og rekruttering i Helse Nord. Troms SV krever at en vesentlig del av dette settes av til fagfeltet psykisk helse og rus.

Løsningen på krisen er å styrke poliklinisk aktivitet og samarbeide bedre med kommunene. Avdelingene som i dag sliter med rekruttering må få hjelp til å rekruttere og beholde ansatte.

Troms SV mener det er lurere å sette fagfeltet i stand til å løse de oppgavene det er satt til ved å styrke bemanningen, framfor å bruke mer penger på å kjøpe private tilbud.

De signaler vi til nå har fått fra Helse Nord er en storstilt slakt av fagmiljøer i distriktene uten at det sannsynliggjør et bedre tilbud til pasienter, heller tvert imot. Ved å bygge ned døgnkapasitet i distriktene, svekkes tilbudet med resultat av mer lidelse og mer tvang. Det burde vi lært fra 90-tallet.

Distriktspsykiatriske sentre fungerer som broen mellom primærhelsetjenesten og mer spesialisert psykiatrisk behandling. Deres rolle er flerdimensjonal, inkludert forebygging, behandling, rehabilitering og støtte. Disse sentrene tilbyr et mangfold av tjenester som gruppesamtaler, individuell terapi, medisinsk oppfølging og sosial støtte, skreddersydd for å imøtekomme individuelle behov. Den kontinuerlige tilstedeværelsen av disse sentrene i lokalsamfunnene bidrar til å redusere stigmaet rundt psykisk helse, da de normaliserer samtaler om emnet og øker bevisstheten om tilgjengelige ressurser. Så, å opprettholde og styrke disse sentrene er nøkkelen til å bygge et mer inkluderende og omfattende psykiatrisk helsesystem, som gir støtte og hjelp til alle som trenger det.

Troms SV mener vi skal styrke psykiatrien både i distriktet og sentralt. Muligheten til dette er nå̊ og pengene er bevilget.