7: Miljø og energi

Miljøproblemene vil, om de ikke blir løst, minske mulighetene våre til å leve og arbeide i Troms og Finnmark. Det er for oss viktig å føre en ansvarlig hensynsfull energipolitikk. Kraftutbyggingen må skje slik at bedrifter kan etablere seg samtidig som lokale miljøhensyn tas. Oljeutvinningen må reduseres og nye felt ikke igangsettes. Alternative energikilder kan tas i bruk i nordområdene. Atomavfall fra Nordvest-Russland og atomkraftverk på Kola-halvøya er en miljøtrussel mot folk og natur i nord. Norge må derfor øke sin innsats overfor Russland for å få stanset atomkraftverk på Kola. Satsing på alternative energikilder til atomkraft og miljøopprydding må være en prioritert oppgave i samarbeid med Russland. Olje og gassvirksomheten i Barentshavet må elektrifiseres. Troms og Finnmark SV sier nei til sjødeponi fra gruvevirksomhet. SV vil arbeide for systematisk opprensing etter miljøforurensing i havnene. SV vil prioritere tiltak som kan redusere plastforurensinga i havet, og øke miljøbevisstheten blant næringsutøvere og i befolkninga.Troms og Finnmark SV vil jobbe for å få til en miljøovervåkning av fjorder og havområder i samarbeid med aktuelle forskningsmiljø. SV er positive til nye energiformer, men vindparker og småkraftutbygging må ta hensyn til eksisterende bruk av området, naturmangfoldet og behovet for mer energi. Det betyr at hvert enkelt prosjekt må vurderes for seg. SV vil innføre forpliktende klimabudsjettering i fylkeskommunen. Troms og Finnmark SV arbeider for varig fredning mot oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.