Bardu SV

Program 2023-27

Vårt partis verdier:

Sosialistisk Venstreparti er et rødgrønt folkeparti som kjemper for miljø og rettferdighet. Makt og velstand må fordeles enda mer rettferdig i samfunnet enn det gjøres i dag. Vi vil kjempe mot de økende forskjellene, fordi vi mener ulikhet er ødeleggende for fellesskapet og for samfunnet.

Vi vil også kjempe mot ødeleggelse av klima og natur, fordi det er den største trusselen mot framtida. Vi vil kjempe for gode lokalsamfunn som tar vare på folk og gir alle innbyggere muligheter, fordi det er det som skaper trygghet og optimisme.

SV kjemper også for likestilling. Det innebærer større frihet for alle. Skjevt maktforhold i samfunnet må bekjempes gjennom aktiv politikk for mer likestilling. Kvinner tjener fremdeles mindre enn menn, jobber mer ufrivillig deltid, er underrepresentert i maktposisjoner, og flere kvinnedominerte yrker er utsatt for kommersialisering og press på lønn-, arbeid- og pensjonsvilkår

Vår visjon for Bardu:

Bardu er en god bokommune, og Bardu SV ønsker at kommunen vår fortsatt skal være et sted familier vil at ungene deres skal vokse opp. Vi må ha gode kommunale tjenester for barn og eldre, varierte fritidstilbud og friluftsaktiviteter

Vi vil ha et sentrum der folk bor, spaserer imellom, og det drives småbedrifter og servicetilbud. Samtidig skal det legges til rette for boligbygging, og tilpasning av boliger med langvarig og bærekraftig standard.

Etter 12 års fravær ønsker vi å bidra til bredde, og et godt politisk klima i Bardu. Vi vil alltid kjempe for de som har minst.

Folkehelse og forebygging – God helse er utgangspunktet for trivsel!

Bardu SV vil

Oppvekst og utdanning – En god barndom legger grunnlaget for et godt liv!

Bardu SV vil:

Levende lokalsamfunn – Bolyst, glede og stolthet!

Bardu SV vil

Inkludering og mangfold – Et samfunn for alle!

Bardu SV vil: 

Klima og miljø – Et rettferdig, grønt skifte!

Bardu SV vil: 

Nærings- og samfunnsutvikling – Et variert og allsidig næringsliv!

Bardu SV vil: 

Arbeid og rekruttering – Vi vil satse på de ansatte!

Bardu SV vil: 

Disse stiller til valg for Bardu SV

 1. Ellen Poppe Skipenes
 2. Elin Merete Uhre
 3. Stian Magnus Forsgren Olsen
 4. Ronny Jenssen
 5. Guillermo Antonio Poblete
 6. Solveig Myrlund Hansen
 7. Kathrine Bertheussen
 8. Elisabeth Huske Strømseth
 9. Magdalena Torres
 10. Kyrre Anton Halvorsen
 11. Kjell Sigmund Aasen