Folkehelse og forebygging

I en tid der forskjellene øker må vi arbeide for å fjerne helsemessige forskjeller basert på sosial klasse, kjønn og etnisk bakgrunn. Det må satses på forebygging både innenfor fysisk og psykisk helse, for å minske faktorer som kan gi redusert livskvalitet. I tillegg skal alle ha tilgang på gode helsetjenester. Troms SV vil ha et offentlig helsevesen som er tilgjengelig for alle uavhengig av bosted og økonomi, og at muligheten for hjelp skal være forutsigbar og trygg.

Psykiske utfordringer er økende, og blant de viktigste årsakene til tapte leveår, nedsatt livskvalitet, uførhet og fattigdom. Troms SV vil forebygge at mennesker faller utenfor på grunn av psykisk uhelse, og sikre at ungdommen fullfører sin utdanning, arbeidstakere kan fortsette å stå i arbeid og eldre skal oppleve en verdig alderdom. Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for folkehelsearbeid, dette skal komme frem i alle prioriteringer, planer og beslutninger. Et godt og rent nærmiljø med allsidige muligheter for friluftsliv, idrett og trygge lekeplasser og fritidstilbud for barn og unge, og et sunt arbeidsmiljø, må være en allmenn rettighet.

Tennene er en viktig del av helsen vår. God tannhelse skal ikke være et spørsmål som avgjøres av din personlige økonomi. En sterk offentlig tannhelsetjeneste er viktig for å sikre lik tilgang til tannhelsetjenester i hele fylket og for å holde kostnadene for tannhelsebehandling så lave som mulig.

Troms SV vil: