Miljø

SV har lagt fram en plan for å kutte klimautslipp, bygge opp nye næringer, sikre arbeidsplasser og dele godene for å få ned de økonomiske forskjellene. Dette kaller vi et rettferdig grønt skifte. SV vil føre en ansvarlig og hensynsfull energipolitikk, som innebærer at kraftutbygging må skje slik at bedrifter kan etablere seg samtidig som det tas lokale miljøhensyn. SV vil at oljevirksomheten skal reduseres og at nye felt ikke åpnes.

SV tar kampen for:

SVs klimarapport tar for seg hvordan vi skal nå klimamålene og peker på hvordan klimakrisen henger tett sammen med ulikhetskrisen.

Last ned klimarapport