Budsjett 2023

Vedtatt på stiftelsesmøte 3.-4.12 2022. 

    
Økonomi Troms SV Inntekter     Budsjett 20221     Budsjett 2023 
Partistøtte stat kr 380 000,00 kr 250 000,00 
Gaver kr 5 000,00 kr 5 000,00 
Kontingentandel SV kr 120 000,00 kr 80 000,00 
Partitilskudd fylkeskommune kr 750 000,00 kr 450 000,00 
Partiskatt folkevalgte kr 230 000,00 kr 115 000,00 
Sum inntekt kr 1 485 000,00 kr 800 000,00 
Utgifter         
Distriktssekretær kr 375 000,00 kr 250 000,00 
Administrasjon og kontorhold2 kr 60 000,00 kr 30 000,00 
Gaver kr 15 000,00 kr 10 000,00 
Årsmøte (Reise, møte)3 kr 700 000,00 kr – 
Fylkesstyret (Møter, reise) kr 50 000,00 kr 25 000,00 
Øvrig reisevirksomhet kr 100 000,00 kr 50 000,00 
Bank og kortgebyrer kr 3 000,00 kr 1 500,00 
Fylkestingsgruppa diverse kr 100 000,00 kr 50 000,00 
Valgkamp     kr 700 000,00 
Sum kostnader kr 1 403 000,00 kr 716 500,00 
Driftsresultat kr 82 000,00 Kr 216 500,00 

1.  Budsjett for Troms og Finnmark SV 2022 

2. Inkl. kontorleie, datatjenester, aviser, tidsskrifter, porto, kontorrekvista ect 

3. Det planlegges ikke årsmøte i 2023 

Fylkesstyret gis fullmakt til å gjøre budsjettreguleringer gjennom året.