Budsjett Troms SV 2024

Vedtatt i årsmøtet 18.2 2024.  

InntekterTroms 2024
Partistøtte stat                      282 000
Gaver0
Kontingentandel SV78 000
Partitilskudd fylkeskommune424 000
Partiskatt folkevalgte85 000
Sum inntekter                     869 000
UtgifterTroms 2024
Fylkessekretær280 000
Administrasjon og kontorhold 1.)100 000
Gaver10 000
Møter, reiser, Årsmøter         100 000
Møter, reiser, Fylkesstyre35 000
Øvrig reisevirksomhet60 000
Bank og kortgebyrer1 500
Fylkestingsgruppas diverse50 000
Valgkamp0
Sum utgifter636 500
Driftsinntekter 2024869 000
Driftsutgifter 2024  636 500
Driftsresultat 2024232 500

Fordeling av inntekter ihht innstilling fra fylkesstyret til fylkesårsmøte. Fordeling av utgifter ihht innstilling fra fylkesstyret til fylkesårsmøte.

  1. ) Inkl regnskapstjenester, kontorleie, datatjenester, aviser, tidsskrifter, porto, kontorrekvisita etc.

Fylkesstyret får fullmakt til å revidere budsjettet ved behov.