Etiske retningslinjer

Vedtatt på fylkesårsmøte 20.2 2022. 


Formålet med fylkeslagets etiske retningslinjer er å sikre god etisk praksis og definere felles etiske standarder for folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte.  
 
De etiske retningslinjene skal bidra til bevisstgjøring. Våre holdninger og handlinger påvirker tilliten til partiet og evnen vi har til å forvalte makt på vegne av fellesskapet. Vi har alle et personlig ansvar for hvordan vi opptrer. En åpen kultur og samtale om etiske spørsmål er nødvendig for å bygge et sterkt parti som er i stand til å gi folk løsningene de fortjener.  
 
SVs mål er en sosialistisk og feministisk samfunnsordning i Norge. Partiets grunnsyn er nedfelt i partiets vedtekter og program.  

De etiske retningslinjene gjelder også på Facebook og i andre sosiale media.  

Som folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte i fylkeslaget har vi et bevisst forhold til: 

Respekt  

Åpenhet og dialog 

Synlige bindinger 

Samfunnsansvar 

Partikultur 

Varsling 

Vi styrer samfunnsutviklingen selv. Samfunnet er skapt av mennesker og kan endres av mennesker. Sammen kan vi forandre verden og hverdagen til det bedre.