Styrk matberedskapen og nordnorsk matproduksjon

Vedtatt i fylkesårsmøte 18.2 2024. 

Vi lever i ei usikker tid – krig i Europa, store miljø- og klimautfordringer og uro rundt energiforsyningen. Den globale handelen og det globale samarbeidet er truet. Norge er svært avhengig av åpne grenser, vår velferd vil være truet om det globale samarbeidet rakner på en eller flere områder.

I denne situasjonen er vår selvforsyningsgrad i Norge på mat altfor lav. 

Vi må forberede oss på begrensede muligheter for tilførsel av mat utenfra i en krisesituasjon. Det betyr at vi må øke egenproduksjonen av mat. 

Troms SV skal arbeide for at disse målsettingene ligger til grunn for utvikling av beredskaps- og matforsyningspolitikken fremover.