Mennesker – ikke markeder

SV vil ha en politikk som bygger på små forskjeller, og som møter splittelse med sterke fellesskap. Økende forskjeller i makt og rikdom svekker tilliten mellom folk. SV vil sikre folk større frihet i hverdagen gjennom gode tjenester og sterke fellesskap. Kampen for velferd og små forskjeller tas i hvert lokallsamfunn.

SV tar kampen for:

SV har utarbeidet en rapport som tar for seg den økende ulikheten i Norge og hvorfor likhet er så viktig for et godt og trygt samfunn.

Last ned rapport om ulikhet