Fiskeri og havbruk

Fiskeri

Havet gir liv og legger grunnlaget for verdiskaping langs kysten. Fiskeri og havbruk produserer mat som eksporteres på verdensbasis. En bærekraftig forvaltning av ressursene i havet er helt avgjørende for kystsamfunnenes eksistens. Bærebjelken i norsk fiskeriforvaltning er tuftet på prinsippene om at vi eier havets ressurser i fellesskap, de som bor nær havets ressurser gis rett til å høste av det og ressursene skal komme lokalsamfunnene til gode.

I dag samles retten til å fiske på færre hender og kvotehandel gjør det kostbart for vanlige folk å bli fiskere. SV kjemper for å snu denne utviklingen.

SV vil:

Havbruk

Havbruk gir Norge stor verdiskapning, og det er store muligheter for videre industriell satsing, men havet må holdes rent om vi vil skape varige verdier. I dag truer forurensning fra oppdrettsanlegg fjordene, og rømt laks og lakselus truer villaksstammene. SV vil stille strengere miljøkrav, beskytte villaksen og redusere andelen importert fôr.

SV vil: