Nord-Norge

SV vil ha en helhetlig og offensiv nordområdeutvikling. Vår politikk skal bygge på folkestyre, solidaritet, likestilling og sosial trygghet.

SV tar kampen for: